درباره ما

درباره ما

هنر و فرهنگ، مقوله‌هایی بسیار شگفت‌انگیزند، شگفت‌انگیز از آن جهت که زیربنای ساختاری جوامع بشری را به عهده دارند و در پیشرفت و تعالی آدمیان نقش عمده‌ای را ایفا می‌نمایند.

سرزمین کهنسال ایران از نخستین لحظات تدوین تاریخش، در این زمینه‌ها پرچمدار شایسته ای بوده است و فرزندان هنرپرورش، تا آنجا که در توان داشته‌اند، کوشیده‌اند تا این مواریث ارزشمند و گرانسنگ را پاس بدارند و از نسلی به نسل دیگر انتقال دهند.
و هم از این روست که انتشارات یساولی از آغاز شکل‌گیری یعنی سال‌های 1330، تا به امروز در حفظ و پاسداشت و نیز نشر و معرفی ویژگی‌های فرهنگ و هنر ایرانی، پای فشرده و تلاشی مستمر و بی‌وقفه را مصروف داشته است. 

در این راستا هر آنچه که در محدوده فرهنگ و هنر ایران‌زمین قرار دارد، مورد توجه گردانندگان انتشارات قرار می‌گیرد و سپس گروهی از هنرمندان متبحر و صاحب نظران خبره که دل‌هاشان به عشق هنر و تمدن سرزمین آباء و اجدادیشان می‌تپد، تخصص و مهارتشان را به کار می‌گیرند تا آنها را به بهترین شیوه و منقح‌ترین شکل، به زیور طبع آراسته نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

حضور فعالانه ی انتشارات یساولی در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و بین‌المللی و ارائه بهترین نمونه‌های آثار هنری در قالب کتاب‌های نفیس و مجموعه‌های ارزشمند، نمونه ی مستدل و چشمگیری است از فعالیت، پشتکار و عشق به حفظ مواریث فرهنگی این سرزمین فراخ دامن...

امید آن که آینده، به عنوان راهگشایی شایسته، فرصت‌های مغتنم‌تری را در اختیار این انتشارات قرار دهد تا با دلسوزی و علاقه مندی بیشتر در معرفی و نشر هنر و فرهنگ ایران‌زمین گام‌های بلندتر و مؤثرتری را بردارد.


بازخوردها